Reglement

Gebruiksregels

 • U brengt de zaal na afloop van de bijeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug.
 • Er mogen geen meegebrachte eetwaren en/of versnaperingen worden genuttigd anders dan afgesproken.
 • Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan om uit andere ruimten meubilair of andere goederen te halen.
 • Het gebruik van spijkers in de muren of het plakken van affiches op deuren en wanden is niet toegestaan.
 • Roken is in het gehele gebouw verboden.
 • U laat de zaal schoon achter.
 • Voor het verlaten van de zaal altijd ramen en deuren sluiten en licht uit.

Hieronder vindt u de belangrijkste elementen uit het huurdersreglement

Namens de Beheerscommissie van het Kerkelijk Centrum “De Blije Mare” behartigt de beheerder alle zaken rondom de verhuur van ruimten.

 • Voor het gebruik van de ruimten gaan we uit van dagdelen:
  ochtend van 9.00 tot 12.30 uur,
  middag van 13.00 tot 16.30 uur,
  avond van 19.00 tot 22.00 uur.
  In overleg met de beheerder kan eventueel hiervan worden afgeweken.
 • De dienstverlening van de beheerder en de vrijwilligers is gekoppeld aan de genoemde dagdelen en beperkt zich tot het beschikbaar stellen van de ruimten en het serveren van consumpties aan de balie van de keuken, tenzij met de beheerder iets anders is afgesproken.
 • Dranken en eetwaren dienen van het kerkelijk centrum te worden betrokken. Uitzonderingen daarop zijn uitsluitend mogelijk met instemming van de beheerder.
 • De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Alkmaar sectie-Noord en het Bestuur van de R.K. Mariaparochie bepalen welke groepen en activiteiten in De Blije Mare zonder huurbetaling gebruik kunnen maken van ruimten. Alle andere gebruikers zijn huur verschuldigd.
 • De tarieven voor huur en consumpties worden vastgesteld door de Beheerscommissie. Het huurtarief is afhankelijk van de te huren ruimte en wordt in principe per dagdeel berekend.
 • De huur en de niet contant afgerekende consumpties worden maandelijks gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen kosten voor invordering van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
 • De huurder is te allen tijde gerechtigd de huur te annuleren. De verhuurder houdt zich het recht voor (een deel van) het huurbedrag wel in rekening te brengen. Indien de annulering geschiedt minder dan een week voor de datum waarop de ruimte is gehuurd, kan de gehele huursom berekend worden. Bij annulering één tot vier weken voor de huurdatum kan 25 % van het huurbedrag in rekening gebracht worden. Eventuele, ten behoeve van de huurder, door de verhuurder reeds gemaakte kosten worden eveneens doorberekend aan de huurder.
 • De verhuur van ruimten wordt genoteerd in de agenda, die door de beheerder wordt bijgehouden. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. De gebruiksregels zijn onderdeel van de afsprakenlijst. Het is de huurder verboden de gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.
 • De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor goederen die door huurder zijn meegebracht of in het kerkelijk centrum zijn opgeslagen.