PG Alkmaar, Immanuëlkerk

De Protestantse Gemeente Alkmaar is een gefuseerde gemeente (hier verder PGA genoemd) en beslaat het gebied van de burgerlijke gemeente Alkmaar. De PG-Alkmaar is opgedeeld in twee wijkgemeenten, waarvan Alkmaar Noord er één is.

De zondagse kerkdiensten vormen het hart van het gemeenteleven. Wekelijks komt de gemeente van Christus bijeen rondom het Woord van God. Zo ook een aantal malen rondom de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
Het kerkelijk centrum De Blije Mare wordt gedeeld met de RK Dominicusparochie en heeft dan ook twee kerkzalen:
de Mariakerk en de Immanuëlkerk. De kerkdiensten van de PGA worden gehouden in de Immanuëlkerk. De gebruikelijke aanvangstijd is: elke zondagmorgen om 10.00 uur.

Actuele informatie:
Voor bijzondere dagen, wijzigingen of aanvullingen verwijzen wij u naar de eigen website van de PG-Alkmaar, Wijk Noord.

Bijzonderheden:
Elke zondag is er een kinderopvang voor de kleintjes (tot 4 jaar).
Kindernevendienst is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Er zijn twee groepen: een A-groep (groepen 1 t/m 4) en een  B-groep (groepen 5 t/m 8).
Eveneens is er elke zondag gelegenheid om na de dienst een kopje koffie, thee of limonade te drinken.
Er is iedere week een “zondagsbrief” waarop de liturgie wordt vermeld, maar ook andere bijzondere en vermeldenswaardige zaken. Deze zondagsbrief wordt uitgereikt door de gastheer/gastvrouw in het portaal van de kerkzaal en is te vinden op de website van de kerk bij: kerkdiensten.