RK. MARIAKERK

De H.Mariakerk werd in september 1984 ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur H. Bomers .

Het gebouw de Blije Mare wordt samen met de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde en Hervormde Kerk) gedeeld. Ook  zij hebben in het gebouw een eigen kerkzaal, de Immanuelkerk.

De parochie heet Heilige Mariaparochie en is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, de Moeder van Onze Heer Jezus Christus.

VIERINGEN
De eucharistievieringen in de H. Mariakerk vinden in de regel plaats op:
Zondagmorgen:  11.00 uur,
maar ook op: Dinsdagmorgen:  09.30 uur  en  Donderdagmorgen:  09.30 uur

Voor bijzondere dagen, wijzigingen of aanvullingen verwijzen wij u naar de eigen website van de Mariaparochie

De  H. Mariaparochie telt ongeveer 3300 geregistreerde parochianen, waarvan er ongeveer 200 actief zijn als vrijwilliger. Juist als vrijwilliger wordt de parochie steeds meer ook uw parochie, de kerk een beetje ‘thuis’. En dat is belangrijk in een parochie, met parochianen overal vandaan, die niet een lange traditie kent.

Het pastoraat van de Mariaparochie wordt gevormd door:

  • Pastoor Franklin Brigitha en de parochie-vicaris Kapelaan Francisco Niño

De H. Mariaparochie ressorteert onder het Dekenaat Noord van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De deken is: Zeereerwaarde heer Eduard Moltzer

De H. Mariaparochie kent een nauwe samenwerking met de Sint Laurentiusparochie te Oudorp en Sint Pancras en maakt deel uit van de Regio Alkmaar (met de parochies van Alkmaar-Centrum, Bergen en Zuidschermer).