RK – Mariakerk

VIERINGEN
De eucharistievieringen in de H. Mariakerk vinden in de regel plaats op:
Dinsdagmorgen:  09.30 uur
Donderdagmorgen:  09.30 uur
Zondagmorgen:  11.00 uur

Voor bijzondere dagen, wijzigingen of aanvyullingen verwijzen wij u naar de eigen website van de Mariaparochie

HET PASTORALE TEAM van de  Mariaparochie bestaat uit:
Pastoor Franklin Brigitha,
Herenweg 77,
1829 AC Oudorp
tel. 072-5113617
en de  parochie-vicaris Kapelaan Francisco Niño

Het parochiebestuur van de Mariaparochie bestaat uit de volgende personen:

  • Pastoor Franklin Brigitha
  • Vicevoorzitter (vacature)
  • Mevr. Rini Cano (secretaris), Johan Huizingastraat 90, 1827 NB Alkmaar
  • Dhr. Martien Hemels (penningmeester), Otellostraat 11, 1827 RL Alkmaar
  • Mevr. Wendy Kapteijn (lid), Weverstraat 5, 1825 DM Alkmaar
  • Dhr. Wout Bongaerts (lid)

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. Binnen het parochiebestuur worden ideeën en voorstellen van de diverse commissies en werkgroepen ingebracht en afgestemd op het algehele parochiebeleid.

ADMINISTRATIE
Voor het regelen van allerlei zaken (o.a. het doorgeven van misintenties) is de parochieadministratie geopend op dinsdag- en donderdagochtend van
9.00 tot 13.00 uur. De parochieadministratie is gevestigd in zaal “de Weijdt” in de Blije Mare en wordt verzorgd door Mevr. Corien Ros.
tel. 072-5628401
E-mail: info@rkmariaparochiealkmaar.nl