PGA – Immanuëlkerk

De kerkdiensten worden gehouden in de Immanuëlkerk, één van de twee kerkzalen van het kerkelijk centrum De Blije Mare.
De gebruikelijke aanvangstijd is: elke zondagmorgen om 10.00 uur.

Het pastoraat wordt gevormd door:

de predikant:

ds. Sibilla Verhagen (sectie noord)

Kanaaldijk 217
1831 BE Koedijk

06 24 65 78 48
sibillaverhagen@pg-alkmaar.nl