Beheerscommissie

Het kerkelijk centrum De Blije Mare wordt gevormd door twee kerken: de Protestantse Gemeente Alkmaar-sectie Noord en de Rooms-Katholieke Heilige Mariaparochie.

Het kerkelijk centrum wordt beheerd door de Beheerscommissie, waarin leden uit beide kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd.

De Beheerscommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

naam functie Vertegenwoordiger van
Martien Hemels voorzitter RK
Hessel Offringa secretaris PGA
Willem Kreuk penningmeester PGA
Cees de Vries lid, technisch beheer PGA

De dagelijkse leiding in het centrum berust bij de beheerder. Voor gebruik en/of  huur van de zaaltjes gelieve u altijd eerst met hem/haar contact op te nemen:  tel. 072-5622627 of via de e-mail: deblijemare@outlook.com