Beheerscommissie

Het kerkelijk centrum De Blije Mare wordt gevormd door twee kerken: de Protestantse Gemeente Alkmaar-sectie Noord en de Rooms-Katholieke Heilige Mariaparochie.

Het kerkelijk centrum wordt beheerd door de Beheerscommissie, waarin leden uit beide kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd.

De Beheerscommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

naam functie Vertegenwoordiger van
Martien Hemels voorzitter RK
Hessel Offringa secretaris PGA
Willem Kreuk penningmeester PGA
Cees de Vries lid, technisch beheer PGA
Allan Tjong-A-Hung lid, technisch beheer RK

De dagelijkse leiding in het centrum berust bij de beheerder. Voor gebruik en/of  huur van de zaaltjes gelieve u altijd eerst met hem/haar contact op te nemen:  tel. 072-5622627 of via de e-mail: deblijemare@outlook.com