Contact

Beheerder

Voor meer informatie over het kerkelijk centrum De Blije Mare kunt u contact opnemen met de beheerder:
tel.  072 562 26 27 of  via de e-mail: deblijemare@outlook.com

Adres:
Kerkelijk Centrum De Blije Mare
Kajakstraat 60
1826 DN  Alkmaar
tel. 072 562 26 27

Beheerscommissie

Het kerkelijk centrum De Blije Mare wordt gevormd door twee kerken: de Protestantse Gemeente Alkmaar-sectie Noord en de Rooms-Katholieke Heilige Mariaparochie.
Het kerkelijk centrum wordt beheerd door de Beheerscommissie, waarin leden uit beide kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd.
De Beheerscommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

naamfunctieVertegenwoordiger van
Martien HemelsvoorzitterRK
Hessel OffringasecretarisPGA
Willem KreukpenningmeesterPGA
Cees de Vrieslid, technisch beheerPGA

De dagelijkse leiding in het centrum berust bij de beheerder. Voor gebruik en/of  huur van de zaaltjes gelieve u altijd eerst met hem/haar contact op te nemen:  tel. 072-5622627 of via de e-mail: deblijemare@outlook.com

PGA – Immanuëlkerk

De kerkdiensten worden gehouden in de Immanuëlkerk, één van de twee kerkzalen van het kerkelijk centrum De Blije Mare. De gebruikelijke aanvangstijd is: elke zondagmorgen om 10.00 uur.

Het pastoraat wordt gevormd door:
de predikant:
VACANT
website: www.pg-alkmaar.nl/noord

RK – Mariakerk

Voor contact en informatie zie: www.dominicusparochie.nl